top of page

VÅR STYRELSE:

CLYDE GRANQVIST

Ordförande

CLYDE är föreningens ordförande, och han har stort kunnande och stor erfarenhet av att motarbeta utanförskap.

En riktig eldsjäl !

LENA GRANQVIST

Kassör

LENA är vår kassör.

Hon är ekonom, men vet också hur man kan "navigera" sig igenom gällande regler och använda dessa så att det blir som hon vill i slutändan.

DENNIS WALL

Ungdomsansvarig

DENNIS är ordinarie styrelseledamot och även ansvarig handledare för våra lärlingar.

Ideella föreningen Vändpunkt/ungdom arbetar för att minska antalet ungdomar i åldern 11-23 år som tvingas leva i

utanförskap (oavsett orsak), och som har kontakt med missbruk, kriminalitet, våld och intolerans.


Nykterhet, hederlighet, jämlikhet och gott kamratskap är viktiga faktorer i vår förening, liksom delaktighet, tolerans och sammanhållning.


Alla ska kunna ha samma möjligheter till delaktighet, både i föreningen och i den demokratiska samhällsprocessen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IDEELLA FÖRENINGEN VÄNDPUNKT/UNGDOM HAR SOM SYFTE ATT MINSKA ANTALET UNGA, SOM TVINGAS TILL ETT LIV I UTANFÖRSKAP, OAVSETT ORSAK, SAMT ATT MOTARBETA MISSBRUK OCH KRIMINALITET.

För att nå vår målsättning arbetar vi såväl förebyggande som rehabiliterande.

I vårt förebyggande arbete, som är vår största verksamhet, använder vi oss av opinionsbildning, socialt nätverkande och utbildning samt genom att erbjuda gemenskap och aktiviteter under hederliga och nyktra former.


Vår rehabiliterande verksamhet utgörs av de riktade insatser i projektform, som vi bedriver när vi vill göra en specifik insats, under en avgränsad tidsperiod och som riktar sig mot ett specifikt problemområde.


Vi vill med vår verksamhet främja medlemmarnas utveckling till ansvarsfulla medborgare, som är nyktra och hederliga, och som är aktiva inom såväl samhälls- som föreningsliv.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Varför engagerar vi oss för att minska ungas utanförskap, och deras kontakter med våldsutsatta miljöer, missbruk

och kriminalitet? Det beror på att:


           I. Alla aktiva i föreningen har en egen historik i utanförskap, och har lyckats
           vända det, och idag är alla aktiva ansvarsfulla och stabila medborgare sedan
          många år.


          II. Alla arbetar helt ideellt, för att få använda egna erfarenheter till att

         stödja och hjälpa ungdomar, så att de undviker att göra samma misstag.


         III. Dessutom anser vi som är aktiva i föreningen, att det är en förmån att få

         känna, att man gör en verkligt meningsfull insats i samhället.


Föreningen Vändpunkt/ungdom är demokratisk, samt religiöst och politiskt obunden.

Föreningen är öppen, dvs alla som vill stödja dess syfte är välkomna som medlemmar.

Vi är klassade som samhällsnyttig förening, och är därför befriade från skatt.


Vi har ett väl fungerande samarbete med flera myndigheter och organisationer.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vårt arbete går i stor utsträckning ut på att :

- visa på de möjligheter som faktiskt finns,

- och hur man på bästa sätt tar tillvara på de

möjligheter man faktiskt har.


Alla ungdomar bör få känna sig delaktiga och betydelsefulla...

bottom of page