IDEELLA FÖRENINGEN VÄNDPUNKT/UNGDOM

www.projektvandpunkt.eu
MOTARBETAR UTANFÖRSKAP HOS UNGDOMAR, OAVSETT ORSAK. 

BOKSLUTET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018:

Bokslut för verksamhetsåret 2018 kommer att finnas klart i slutet av januari.

Det skickas automatiskt ut till våra finansiärer, men vill Ni rekvirera ett exemplar - fyll i så fall i

 kontaktformuläret nedan, så skickar vi ut ett ex. 

Tack för att du kontaktade oss! Vi återkommer till dig så snart som möjligt.
Ett fel har uppstått.
Klicka här för att försöka igen.

VÅR STYRELSE:

CLYDE GRANQVIST

Ordförande
CLYDE är föreningens ordförande, och han har stort kunnande och stor erfarenhet av att motarbeta utanförskap.
En riktig eldsjäl !

LENA GRANQVIST

Kassör
LENA är vår kassör.
Hon är ekonom, men vet också hur man kan "navigera" sig igenom regler och använda dessa så att det blir som hon vill i slutändan.

DENNIS WALL

Ungdomsansvarig
DENNIS är ordinarie styrelseledamot och även ansvarig handledare för våra lärlingar.
Alla är välkomna...

Ideella föreningen Vändpunkt/ungdom arbetar för att minska antalet ungdomar i åldern 11-23 år som tvingas leva i 

utanförskap (oavsett orsak), och som har kontakt med missbruk, kriminalitet, våld och intolerans.Nykterhet, hederlighet, jämlikhet och gott kamratskap är viktiga faktorer i vår förening, liksom delaktighet, tolerans och 

sammanhållning.Alla ska kunna ha samma möjligheter till delaktighet, både i föreningen och i den demokratiska samhällsprocessen.


-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

För att nå vår målsättning arbetar vi såväl förebyggande som rehabiliterande.


I vårt förebyggande arbete, som är vår största verksamhet, använder vi oss av opinionsbildning,  socialt  nätverkande och

 utbildning  samt genom att erbjuda gemenskap och aktiviteter under hederliga och nyktra former.


Vår rehabiliterande verksamhet utgörs av de riktade insatser i projektform, som vi bedriver när vi vill göra en specifik

 insats, under en avgränsad tidsperiod och som riktar sig mot ett specifikt problemområde.
Vi vill med vår verksamhet främja medlemmarnas utveckling till ansvarsfulla medborgare, som är nyktra och hederliga, och

 som är aktiva inom såväl samhälls- som föreningsliv.

                                                                                                   

      -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -Varför engagerar vi oss för att minska ungas utanförskap, och deras kontakter med våldsutsatta miljöer, missbruk och

 kriminalitet? Det beror på att:


          I. Alla aktiva i föreningen har en egen historik i utanförskap, och har lyckats

             vända det, och idag är alla aktiva ansvarsfulla och stabila medborgare sedan

             många år.


         II. Alla arbetar helt ideellt, för att få använda egna erfarenheter till att
 
             stödja och hjälpa ungdomar, så att de undviker att göra samma misstag.        III. Dessutom anser vi som är aktiva i föreningen, att det är en förmån att få

             känna, att man gör en verkligt meningsfull insats i samhället.Föreningen Vändpunkt/ungdom är demokratisk, samt religiöst och politiskt obunden. 


Föreningen är öppen, dvs alla som vill stödja dess syfte är välkomna som medlemmar.


Vi är klassade som samhällsnyttig förening, och är därför befriade från skatt.Vi har ett väl fungerande samarbete med flera myndigheter och organisationer.
                         
                                       -     -     -    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

           
Vårt arbete går i stor utsträckning ut på  att :


-   visa  på de möjligheter som faktiskt finns,


-   och hur  man på bästa sätt tar tillvara på de


      möjligheter  man  faktiskt har.
Alla ungdomar bör få känna sig delaktiga och betydelsefulla...

-----------------------------------------------------------------------