IDEELLA FÖRENINGEN VÄNDPUNKT/UNGDOM

www.projektvandpunkt.eu
MOTARBETAR UTANFÖRSKAP HOS UNGDOMAR, OAVSETT ORSAK. ADRESS:

             
Silversmedsplan 22, 162 56  VÄLLINGBYTELEFON & E-MAIL:


Tel:  0720-493 933Ordförande:


CLYDE GRANQVIST, Tel: 0738-777 906, [email protected]
Kassör:


Lena Granqvist, Tel: 0720-493 933, [email protected]

JOUR-TELEFON, BEMANNAD DYGNET RUNT, MOBILA TEAMET: 


Vid akuta situationer: 0720-493 933Hemsida:

    
www.projektvandpunkt.eu

BG:

           
 5346-5936

Styrelsen består av:


Clyde Granqvist, ordförande


Lena Granqvist, kassör


Dennis Wall, ordinarie ledamot