IDEELLA FÖRENINGEN VÄNDPUNKT/UNGDOM

www.projektvandpunkt.eu
MOTARBETAR UTANFÖRSKAP HOS UNGDOMAR, OAVSETT ORSAK. 


Vårt projekt har verkligen gjort nytta - nu vet vi det. Hur? Jo, våra deltagare har informerat oss om att

av de som deltog under vårt första projektår har 2 personer startat egna byggföretag och är idag själva

 arbetsgivare!!!

DET ÄR T.O.M. MYCKET BÄTTRE ÄN VI HOPPADES PÅ!

Grattis till Er båda och tusen tack till vår ungdomsansvarige Dennis Wall !!!

God fångst...

NYA Projekt Vändpunkt  ger, under 2018, lärlingsplatser i byggföretag till 10 deltagare. Efter avslutat projekt har deltagarna fått ihop ett års arbetslivserfarenhet, och de har även gått några kortare kurser.  Det är vår förhoppning, att detta ska ge dem bättre möjligheter till arbete på den ordinarie arbetsmarknaden, än de hade innan projektet.

Fn. rekryterar vi deltagare, och intervjuar  de som blir deltagare med sk. ASI-intervjuer, som är en typ av kvalitetssäkring.

ASI-intervjuer är den metod för kvalitetssäkring, som vi använder oss av. Dessa intervjuer, som är mycket omfattande, innehåller

 frågor där individen uppskattar sitt behov av stöd inom 7 livsområden. Intervjuerna görs vid 3 tillfällen: innan projektet, mitt i

projektet och slutligen efter avslutat projekt. Man får, när man sedan sammanställer resultaten, en ganska god bild av hur

deltagarens behov av stöd har utvecklats/förändrats under projektet.

Den som är intresserad, kan rekvirera resultaten kostnadsfritt, när vi sammanställt samtliga projektets intervjuresultat.