IDEELLA FÖRENINGEN VÄNDPUNKT/UNGDOM

www.projektvandpunkt.eu
MOTARBETAR UTANFÖRSKAP HOS UNGDOMAR, OAVSETT ORSAK. 

NYHETER 2019:VÅR NYA JOUR-TELEFON:

ALLA, SOM DELTAR I VÅRA PROJEKT, KAN ANVÄNDA SIG AV VÅR JOUR-TELEFON: 0720-493 933 VID AKUTA PROBLEM. 

PÅ DETTA NUMRET GÅR DET ÄVEN BRA ATT ANMÄLA SIG TILL AKTIVITET ELLER BOKA TID FÖR RÅD OCH STÖD.

VI HAR FÅTT MOBILT

TEAM:

VI KAN AKUT ÅKA UT, DYGNET RUNT, VID ALLVARLIGARE PROBLEM T EX. VÅRA DELTAGARE FÅR NU ÄNNU BÄTTRE MÖJLIGHETER. VI NÅS PÅ JOUR-TELEFONEN, DYGNET RUNT.

RÅD , SAMTALSSTÖD OCH

ANVÄNDBARA TIPS:

NU KAN DU FÅ HJÄLP MED ALLT "KRÅNGLIGT", FÅ BRA, OCH ANVÄNDBARA TIPS INFÖR T EX VIKTIGA MYNDIGHETSKONTAKTER. DU KAN FÅ INFO OM VART MAN VÄNDER SIG I OLIKA ÄRENDEN MM.