IDEELLA FÖRENINGEN VÄNDPUNKT/UNGDOM

www.projektvandpunkt.eu
MOTARBETAR UTANFÖRSKAP HOS UNGDOMAR, OAVSETT ORSAK. 


Späda barn i Goda händer är ett stödprojekt för unga föräldrar, som vi utvecklade med stöd av Skandias stiftelse

 Idéer för Livet.


Projektet består av en stödgrupp, som träffas en gång i veckan som alla deltar i.

Utöver den har varje deltagare en stödperson, som ska finnas under lång tid och som deltagaren kan bestämma

funktionen för: 


extra farförälder, som stöd vid myndighetskontakter, som samtalspartner eller bara för att bryta isolering och

 tristess  genom att man träffas över en fika t ex.


Till våra projekt-deltagare har vi också öppnat en dygnet-runt-bemannad JOUR-telefon, som kan ge stöd vid akuta

problem, och som även kan åka ut om så erfordras.