IDEELLA FÖRENINGEN VÄNDPUNKT/UNGDOM

www.projektvandpunkt.eu
MOTARBETAR UTANFÖRSKAP HOS UNGDOMAR, OAVSETT ORSAK. 

EFTERLYSES
HAR DU BYGGFÖRETAG OCH VILL GE EN UNG KILLE EN CHANS ATT FÅ EN LÄRLINGS- PLATS UNDER ETT ÅR?


- DÅ ÄR DET PRECIS DIG VI SÖKER!


Vi står för utgifter, ger handledning och gör allt vad vi kan, för att allt ska gå problemfritt.


Du får, under ett år, en chans att verkligen göra skillnad för en ungdom, som annars haft väldigt små möjligheter till arbete.

Som extra bonus, får Du ofta en vän för livet.


INTRESSERAD?


Kontakta vår ordförande Clyde Granqvist på tel: 0738-777 906, eller om Du föredrar det, skicka ett mail till: [email protected]


Vi ser fram emot att höra från Dig.

                                                                                 Styrelsen

Vi informerar och utbildar om utanförskapets pris


Ideella föreningen vändpunkt/ungdom arbetar huvudsakligen med förebyggande arbete, som information, socialt nätverkande, utbildning

 och opinionsbildande arbete, för att minska antalet ungdomar som tvingas leva i utanförskap, missbruk och kriminalitet. Målet med vår

verksamhet är att ungdomarna ska slippa leva i utanförskap, missbruk och kriminalitet.

Istället vill vi att de utvecklas till hederliga, nyktra och drogfria samhällsmedborgare, som är delaktiga i såväl samhälls- som föreningsliv.UTÖVER DETTA ARBETE ARBETAR VI ÄVEN REHABILITERANDE, I PROJEKTFORM, MOT ETT SPECIFIKT PROBLEM UNDER EN VISS TIDSPERIOD.De projekt som fn. är aktuella finner man på kommande sida.
Vi ordnar kurser och samtalsgrupper

KURS I FÖRENINGSTEKNIK

För att fler unga ska vilja delta i styrelsearbetet och bli funktionärer håller vi både under våren och hösten 2018 kurs i föreningsteknik.

Kursen är kostnadsfri.

7 träffar á 2.5 timme.harmoni och sinnesro

MOTIVERANDE SAMTAL, MI:

När förändring är svårt, kan man kartlägga hur motiverade personer är till att pröva på en förändring.

Man kartlägger ambivalens, vilket ofta fungerar som motivationshöjande.

Pågår hela året och är kostnadsfritt.

Våra grupper är välbesökta...

SAMTALSGRUPPEN

Fortsätter hela 2018.

Vi tar upp det som deltagarna känner för, och ledaren är med mest för att alla ska få  komma till tals.

Kostnadsfritt.information och gemenskap

MEDLEMSBLADET

Utkommer med 4 nr under 2018.

Samtliga medlemmar får den, via post eller e-mail.

Allt som är intressant för Dig som medlem tas upp, och  vi tar tacksamt emot egna bidrag från våra läsare.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------