Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

IDEELLA FÖRENINGEN VÄNDPUNKT/UNGDOM

MOTARBETAR UTANFÖRSKAP HOS UNGDOMAR, OAVSETT ORSAK. 

FÖRÄNDRINGAR PGA CORONAPANDEMIN:​Tyvärr medför Corona-pandemin, att flera verksamheter tvingats ändra form och arbetssätt.​ Vilka förändringar som drabbar just Dig och Ditt deltagande i vår veerksamhet ser du här nedan:  • INGA BESÖK TAS EMOT PÅ KONTORET.


  • STÖDGRUPPEN "Spädabarn i Goda händer" HAR STÄLLT IN STÖDGRUPPEN, DÅ ALLA TRÄFFAS. ISTÄLLET HAR VI UTÖKAT DELS ANTALET MÖTEN MELLAN DELTAGAREN OCH DENNES STÖDPERSON OCH DELS ÄR VÅRT MOBILA TEAM  TILLGÄNGLIGT DYGNET RUNT, ALLTSÅ ÄVEN PÅ DAGTID, OCH DET GÅR BRA ATT RINGA DEM ÄVEN OM MAN BARA VILL PRATA RENT ALLMÄNT ELLER BEHÖVER STÖD.


  •  MOBILA TEAMET HAR NYTT TELEFONNUMMER: 0762-32 70 45.


  • PROJEKT KONTRAPUNKT HAR BESLUTAT ATT DU SOM ARBETSTRÄNAR/ÄR LÄRLING, SKA FÖLJA DIN ARBETSLEDARES ANVISNINGAR, OCH ARBETA SOM VANLIGT.


  • ALL ANNAN VERKSAMHET, SOM LÄGERVECKOR, HAJKER OCH UTFLYKTER, PRÖVAS FRÅN FALL TILL FALL.

VI HOPPAS ATT ALLA KOMMER ATT STANNA I VERKSAMHETEN I DEN MÅN DET GÅR, TROTS INSKRÄNKNINGARNA.
EFTERLYSES

HAR DU BYGGFÖRETAG OCH VILL GE EN UNG KILLE EN CHANS ATT FÅ EN LÄRLINGS- PLATS UNDER ETT ÅR?

Vi står för utgifter, ger handledning och gör allt vad vi kan, för att allt ska gå problemfritt.

Du får, under ett år, en chans att verkligen göra skillnad för en ungdom, som annars haft väldigt små möjligheter till arbete.

Som extra bonus, får Du ofta en vän för livet.

INTRESSERAD?

Kontakta vår ordförande Clyde Granqvist på tel: 0738-777 906, eller om Du föredrar det, skicka ett mail till: [email protected]

Vi ser fram emot att höra från Dig.

Styrelsen

Vi informerar och utbildar om utanförskapets pris

Ideella föreningen vändpunkt/ungdom arbetar huvudsakligen med förebyggande arbete, som information, socialt nätverkande, utbildning

och opinionsbildande arbete, för att minska antalet ungdomar som tvingas leva i utanförskap, missbruk och kriminalitet. Målet med vår

verksamhet är att ungdomarna ska slippa leva i utanförskap, missbruk och kriminalitet.

Istället vill vi att de utvecklas till hederliga, nyktra och drogfria samhällsmedborgare, som är delaktiga i såväl samhälls- som föreningsliv.

UTÖVER DETTA ARBETE ARBETAR VI ÄVEN REHABILITERANDE, I PROJEKTFORM, MOT ETT SPECIFIKT PROBLEM UNDER EN VISS TIDSPERIOD.

De projekt som fn. är aktuella finner man på kommande sida.

KURS I FÖRENINGSTEKNIK

För att fler unga ska vilja delta i styrelsearbetet och bli funktionärer håller vi både under våren och hösten 2022 kurs i föreningsteknik.

Kursen är kostnadsfri.

7 träffar á 2.5 timme.

MOTIVERANDE SAMTAL, MI:

När förändring är svårt, kan man kartlägga hur motiverade personer är till att pröva på en förändring.

Man kartlägger ambivalens, vilket ofta fungerar som motivationshöjande.

Pågår hela året och är kostnadsfritt.

SAMTALSGRUPPEN

Fortsätter hela 2022.

Vi tar upp det som deltagarna känner för, och ledaren är med mest för att alla ska få komma till tals.

Kostnadsfritt.

MEDLEMSBLADET

Utkommer med 4 nr under 2022.

Samtliga medlemmar får den, via post eller e-mail.

Allt som är intressant för Dig som medlem tas upp, och vi tar tacksamt emot egna bidrag från våra läsare.